Den komplette servicepakke

Tre trin, der beskytter de faste værdier

Når en ejendom har symptomer på skimmelsvamp, er det vigtigt at gå frem efter en afprøvet plan, så du får den bedst mulige løsning på problemet – og forhindrer at det spreder sig.


Dansk Skimmelservice tilbyder den komplette servicepakke med 3 overskuelige trin. Pakken gør det let at overskue den samlede indsats og giver dig samtidig det bedst mulige overblik over økonomien.


1.    Forundersøgelser og analyser


Er det skimmelsvamp?

Hvad er årsagen?

Hvad er omfanget?


Hvad er den hensigtsmæssige indsats?

Hvad er arbejdsplanen?

Hvilke ydelser er der brug for?

Hvad koster det?2.    Afrensning/fjernelse af skimmelsvamp


Dansk Skimmelservice fjerner skimmelsvamp på alle typer af materialer. Vi kan afskærme, hvis der er risiko for at skimmelspore kan spredes til omkringliggende lokaler. Vi fjerner f.eks. skimmelsvamp fra


  • Gipsplader
  • Træplader og trækonstruktioner
  • Puds/murværk
  • Beton
  • Stål


Når vi afrenser, udfører vi hele tiden kontrol/test, der dokumenterer kvaliteten af det udførte arbejde.3.    Slutkontrol og kvalitetssikring


Arbejdet ender altid med en slutrengøring. Inden slutrengøring udføres altid supplerende test, som dokumentation af korrekt afrensning for skimmel. I alle sager afleveres et samlet kvalitetssikringsmateriale, med dokumentation for alle udførte processer/arbejder.


Få mere at vide om den komplette servicepakke