Metoder og tests

For dig, der er interesseret i det tekniskeDansk Skimmelservice udfører alle anerkendte former for test og metoder til fjernelse af skimmel med damp, kemi, nedbrydning. Vi er kvalificeret og certificeret i måling med mycometer, så du kan være sikker på, at testresultaterne passer.


Fire tests fra Dansk SkimmelserviceMycometer-test


Mycometer-testen er en anerkendt og veldokumenteret metode, der ved hjælp af enzymaktivitet kan dokumentere, om der foregår vækst af skimmelsvampe. Testen viser mængde af biomassen (hyfer, mycelium, konidier og sporer) på prøvestedet.


BMT Proclean skimmeltest


BMT Proclean Skimmeltest er en proteintest, der både reagerer ved påvirkning af sporer og mycelium. Testen giver indenfor 10 minutter en hurtig indikation af skimmelvækst.


Agarplader


Agarpladen er et aftryk på prøvestedet, der bagefter dyrkes i varmeskab i 5-6 dage. Den gør det muligt at lave en mikrobiologisk artsbestemmelse af den dyrkede skimmelsvamp. Det har betydning for den behandling Dansk Skimmelservice foreslår.


QuickTox


Tester for 4 særligt alvorlige skimmelarter. Vi udfører testen på stedet, og kan aflæse resultatet efter 10 min.


To af vores metoder til afrensning/fjernelse af skimmelsvampHysan®

Et skånsomt produkt, som fjerner skimmeleffektivt. Hysan® efterlader ingen sundhedsskadelige rester på den behandlede overflade (MAL–kode 0-1 – svarende til fx alm. vægmaling som benyttes i boliger, børneværelser m.v.


Mekanisk fjernelse/nedbrydning

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne eller nedrive bygningsdele – for at der kan foregå en korrekt afrensning. Du kan vælge at lade Dansk Skimmelservice udføre arbejdet eller vi kan samarbejde med dine entreprenører.