Viden for professionelle

Boligselskab, ejendomsadministrator, ejerforening og andelsboligDe første meldinger om mulig skimmelsvamp kommer ofte fra en lejer eller bruger af ejendommen, der henvender sig til den ansvarlige for ejendommens drift og administration.

De fleste mennesker mangler faglige forudsætninger for at vurdere, om der rent faktisk er tale om skimmelsvamp – og derfor er de også urolige for, hvilken indflydelse evt. skimmelsvamp kan have på indeklimaet og beboernes helbred m.v.


Det professionelle skimmeltjek skaber ro


Det professionelle skimmeltjek fra Dansk Skimmelservice hjælper dig med at skabe ro, når du hurtigt får klarlagt, om der er tale om skimmelsvamp. Derefter kan vi stå for hele processen med omfangsbeskrivelse, fjernelse af skimmelsvamp og evt. reetablering af bygningsdele, samt afsluttende kvalitetssikring.


En hurtig indsats med Dansk Skimmelservice vil i mange tilfælde betyde, at lejer ikke har behov for en dyr og besværlig genhusning. Samtidig reducerer det risikoen for, at skimmel kan sprede sig til andre lejemål/lokaler. Hvor mange penge vil det kunne spare dig for?Nabotjek skaber tryghed


Naboer til en skimmelskade kan være utrygge ved tanken om, hvorvidt der er sket en spredning af skimmel til deres lejemål. Derfor tilbyder Dansk Skimmelservice et Nabotjek . en professionel undersøgelse, der kan påvise om der er en unaturlig mængde skimmelspore i luften hos naboen.


Undersøgelsen skaber tryghed og er samtidig din sikkerhed for, at skimmelproblemet er afsluttet og at det ikke har bredt sig.


Arkitekt og ingeniør


Dansk Skimmelservice har mange års erfaring med arbejde på byggepladser – og har derfor indgående kendskab til hvordan en afrensning af skimmel skal foretages, så den øvrige byggepladsproduktion påvirkes mindst muligt. En hurtig udbedring af skimmelsvamp kan nemlig være afgørende, så der ikke bliver forsinkelser i tidsplanen.


Vi hjælper dig gerne med at omfangsbestemme skimmelsvampe, og give dig anvisninger til fjernelse af skimmelsvamp.


Med et professionelt skimmeltjek fra Dansk Skimmelservice kan du hurtigt og effektivt teste for skimmelsvamp. Er der skimmelsvamp, hjælper vi med at udbedre skadenog foretage den afsluttende kvalitetssikringsmateriale – så skimmesvampen får mindst mulig indflydelse på byggeprojektet eller renoveringsprojektet.


Dansk Skimmelservice deltager også gerne på sikkerhedsmøder, og kan komme med input til ”Plan for Sikkerhed og Sundhed”, hvis du ønsker det. Vi leverer også gerne tegningsmateriale i CAD (dwg-format).


Få mere at vide om den komplette servicepakke fra Dansk Skimmelservice